Barang - Barang Kawalan Berjadual


Barang-Barang Kawalan Berjadual


Barang-barang yang diisytiharkan sebagai barang kawalan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan dinyatakan dalam Jadual 2 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Urusniaga barang-barang kawalan berjadual memerlukan berjadual memerlukan suatu lesen yang dikeluarkan oleh Pengawal Bekalan

Bil   Barang-Barang Kawalan Berjadual
1.   Gula
2.   Tepung gandum
3.   Minyak Masak
4.   Baja Kimia
5.   Minyak Tanah
6.   Petrol, spirit motor dari semua gred
7.   Bahan Api Disel
8.   Bar bulat keluli lembut
9.   Simen
10.   Gas Petroleum cecair
11.   Roti
12.   Ayam

MUAT TURUN BORANG-BORANG PERLESENAN CSA

 

 

 

 

 

Paparan : 40947
Dikemas kini pada : 03 Ogos 2012