Ahad, 30 April 2017 5:16 AM
OKU Tukar Warna Teks Biru Tukar Warna Teks Merah  Tukar Warna Teks Hijau  Tukar Warna Teks Hitam  Set Semula Warna Teks Facebook Twitter Instagram FOK-2016 Youtube RSS 1akses
 • muatturun icon

muatturun2016
 • kalendaracara icon

kalendaracara2016
 • maklumbalasskp icon my

skp2016
 • beritaeksklusif icon my

bernama2016

 • statistik icon

statistik2016
 • ebook icon

ebook2016

logo3-bm

Borang

 

C) Garis Panduan Penubuhan Majlis Perunding Penjaja dan Peniaga Kecil (25 Julai 2014)

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Penubuhan Majlis Perunding Penjaja dan Peniaga Kecil

Pdf

 
2
Cover Garis Panduan (25 Julai 2014)

Pdf

 

D) Borang Permohonan CSA

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Permohonan CSA-Terbaru

Pdf

 

E) Permohonan Kebenaran PDA

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Permohonan Kebenaran PDA Pdf
 
 
2

Surat Makluman Pemakaian Borang Baru

Pdf   
  3  Garis Panduan Pengisian BLESS Pdf  
4

Borang  KPDN/PDA/KOMERSIL
Digunakan untuk permohonan :

 • Menjalankan perkhidmatan bunkering
 • Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum
 • Memasar borang bahan-bahan petroleum
Pdf  
5

Borang  KPDN/PDA/ BORANG KPDN/PDA1/PDA(1A)/CSA RUNCIT KOMPOSIT
Digunakan untuk permohonan:

 • Mengusahakan stesen minyak /Portable Container System(PCS)
 • Mengambil alih stesen minyak
Pdf  
6
Borang PDA 5
Digunakan bagi permohonan:
 • Menukar alamat/nama perniagaan/status perniagaan/rakan kongsi/pembekal/menambah pemasaran bahan-bahan petroleum bagi pemegang lesen PDA sedia ada
Pdf Word Icon
7
Borang PDA (DN V.2016)  
Digunakan bagi Pembaharuan:
 • Mengusahakan stesen minyak/skid tank/floating barge
 • Menjalankan perkhidmatan bunkering
 • Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum
 • Memasar borang bahan-bahan petroleum
Pdf  
8
Borang PDA 6
Digunakan bagi permohonan:
 • untuk mendapatkan sokongan Kementerian berhubung pertukaran syarat tanah bagi kegunaan/pembinaan stesen minyak
Pdf Word Icon
9
Borang PDA 6(A)
Digunakan bagi permohonan:
 • Bagi menukar syarat tanah untuk pembinaan stesen minyak mini baru.
Pdf Word Icon

F) Permohonan Diesel Bersubsidi – Skid Tank dan Skim Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS)

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang-borang diesel Bersubsidi (Skid Tank)    
 
a) Borang KSD-1 - Sektor Pengangkutan Darat Pdf Word Icon
 
b) Borang KSD-2 - Sektor Bot Penumpang Sungai Pdf Word Icon
 
c) Borang KSD-3 - Permohonan Pemindahan Kuota Fleetcard Ke Skid Tank Pdf Word Icon
  d) Senarai Semak (Bot Penumpang Sungai)   Word Icon
  e) Senarai Semak (Pengangkutan Darat)   Word Icon
2 Borang-borang Diesel Bersubsidi (SKDS/Fleetcard)    
 
a) Borang SKDS-1 - Permohonan untuk mendapatkan kelulusan tambahan kuota SKDS/Fleetcard Pdf Word Icon 
 
b) Ringkasan Penggunaan Diesel Sebenar Pdf  
 
c) Borang untuk mendapat Kelulusan Tambahan Kuota Subsidi Diesel Musim Perayaan. Pdf  

 

G) Permohonan Lesen Jualan Lansung

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang AJL-1   Word Icon
2
Format A - Borang Struktur Harga   Word Icon
3
Format B - Borang Justifikasi Pindaan plan pemasaran   Word Icon
4
Senarai Semak :    
 
 • Baru
  Word Icon
 
 • Pembaharuan
  Word Icon
5
Borang Maklumat Dan Prestasi Syarikat Jualan Langsung   Word Icon
6
Garis Panduan -dalam proses pegemaskini-  
7
Kod Etika Dan Tatacara Jualan Langsung Pdf  
8 Pelan Hala Tuju Industri Jualan Langsung 2013 - 2020 Pdf  
9 Contoh Kontrak Jualan Pdf  
10 Contoh Polisi Beli Balik Pdf  

H) Permohonan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN  WORD
1
Borang Permohonan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit ( WRT )
(Application Form for the Estabilshment of Distributive Trade in Malaysia)
Pdf Word Icon
2
Senarai Semak Permohonan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)
(Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application)
Pdf Word Icon
3
Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)
(Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application)
Pdf Word Icon
4
Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran (Pindaan) 2010. Berkuat kuasa pada 12 Mei 2010. (Guidelines On Foreign Participation In The Distributive Trade Services Malaysia)
Pdf  
5
Senarai Semak Permohonan Menjalankan Perniagaan Bagi Sektor Perkhidmatan Yang Tidak Dikawal Selia (Checklist on Application for Operating Business under Unregulated Services Sector)
Pdf Word Icon 
6
Senarai Sub Sektor Bagi Perkhidmatan Yang Tidak Dikawal Selia Di Bawah Seliaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
(List of Sub Sector of Unregulated Services Under Purview of Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism (MDTCC) )
Pdf Word Icon 

I) Permohonan Pengilangan Cakera Optik

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Permohonan Pengilangan Cakera Optik Pdf  
2
Borang ACO-1 Pdf  

J) Permohonan Lesen Timbang dan Sukat

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1

Digunakan bagi:

  • Permohonan Baru Lesen Timbang dan Sukat

  • Permohonan Pembaharuan Lesen Timbang dan Sukat

  • Permohonan Pindaan Jenis Alat Timbang dan Sukat

 • Permohonan Pertukaran Alamat Perniagaan/Bengkel
Pdf Word Icon

K) Permohonan Permit Ejen Pemilikan Semula (EPS)

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT  TURUN WORD
1
Borang ASB1 Pdf Word Icon
2
Kod Etika Pemegang Permit Ejen Pemilikan Semula   Word Icon 
Garis Panduan Permohonan Permit EPS  Pdf  

L) Permohonan Notis Jualan Murah

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN DPF MUAT TURUN WORD
1
Borang untuk membekalkan atau menawarkan barang-barang dengan harga jualan murah. Pdf  

M) Borang-Borang Permohonan Label Cakera Optik

 1. Permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang ODL-1 (17.1) beserta Lampiran ODL-1 (17.2)
 2. Tiap-tiap orang yang diberikan kelulusan untuk mendapatkan Label Cakera Optik hendaklah menyimpan dan menyelenggara rekod penggunaan Label Cakera Optik dalam Borang ODL-3 (17.3)
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang ODL-1 Pdf  
2
Lampiran ODL-1 Pdf  
3
Borang ODL-3 Pdf  
4
Contoh Akuan Berkanun 1 bagi tuan punya kandungan Pdf  
5
Contoh Akuan Berkanun2 bagi orang yang diberi kebenaran secara bertulis oleh tuan punya kandungan Pdf  

N) Borang Membeli dan Menyimpan Barang Kawalan

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Permohonan Permit Barang Kawalan Berjadual Pdf  
2
Borang Pembaharuan Permit Barang Kawalan Berjadual Pdf  
3 Borang Permohonan Permit Khas Barang Kawalan Berjadual Pdf  
4 Borang Pembaharuan Permit Khas Barang Kawalan Berjadual Pdf  

O) Garis Panduan Pelaksanaan Hari Tanpa Beg Plastik

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Pelaksanaan Hari Tanpa Beg Plastik Pdf Word Icon
2
Notis Pemberitahuan Pdf Word Icon
3
Surat Persetujuan Pdf Word Icon
4
Bunting 3 x 14 zip Word Icon
5
Bunting 108 x 360 Inci zip Word Icon
6
Bunting FA zip Word Icon
7
Child & Bag Hires zip Word Icon
8
Flyers zip Word Icon
9
Poster zip Word Icon

P) Borang Francais

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
  BORANG BPF    
1.
Borang BPF 1 - Borang Pendaftaran Francaisor Di Bawah Program Pembangunan Francais
Pdf
 
2.
Borang BPF 2 - Borang Permohonan Mempembaharuai Sijil Pengiktirafan Syarikat Francaisor Program Pembangunan Francais
Pdf
 
3.
Borang BPF 3 - Borang Permohonan Dana Bantuan Pembangunan Francais
Pdf
 
  BORANG BAF    
1.
Borang BAF 1 - Dokumen Penzahiran Sistem Francais
Pdf
 
2.
Borang BAF 2 - Borang Permohonan Pendaftaran Francais Oleh Pemberi Francais / Pemegang Francais Pemberi Francais Asing
Pdf
 
3.
Borang BAF 5 - Borang Pendaftaran Broker Francais
Pdf
 
4.
Borang BAF 6 - Laporan Tahunan Perniagaan Francais
Pdf
 
Lampiran A - Bilangan Francais (Pemegang Francais)
Pdf
 
Lampiran B - Profail Francais Tempatan - (Bumiputra & Bukan Bumiputra)
Pdf
 
Lampiran C - Profail Francais Luar Negara
Pdf
 
Lampiran D - Bilangan Outlet Francaisi
Pdf
 
5.
Senarai Semak Maklumat yang diperlukan oleh Francaisor untuk penghantaran Laporan Tahunan Perniagaan (BAF6)
Pdf
 
6.
Rayuan Kepada Menteri Borang BAF 7 - Terhadap Keputusan Pendaftaran Francais
Pdf
 
  LAIN - LAIN BORANG    
1.
Pendaftaran Pernigaan Francais
Pdf
 
2.
Borang Pengadu
Pdf
 
3.
Panduan Pendaftaran Perniagaan Francais
Pdf
 

Q) Borang-Borang Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Pernyataan Tuntutan (Borang 1)
Statement Of Claim (Form1)
BM Pdf  | Pdf BI
 
2
Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas (Borang 2)
Statement Of Defence and Counter Claims (Form 2)
BM Pdf  | Pdf BI
 
3
Pembelaan kepada Tuntutan Balas (Borang 3)
Defence to Counter - Claims (Form 3)
BM Pdf  | Pdf BI
 
4
Permohonan untuk Mengetepikan Award (Borang 12)
Applications For Setting Aside Award (Form 12)
BM Pdf  | Pdf BI
 

R) Borang - Borang Pembangunan Perniagaan

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Penyertaan Latihan Keusahawanan Peruncitan 2015 Pdf 

 

 
i) Borang Permohonan Kursus PLKP 2015 Pdf  
2
Pengiktirafan Logo Buatan Malaysia    
 
i) Borang Permohonan Pdf  
  ii) Lampiran A1 dan Lampiran A2 Pdf  
3 Borang Permohonan Mikro-i Penjaja dan Peniaga Kecil (MPPK) Pdf  

S) Borang Jualan Bersepadu 1Malaysia

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Jualan Bersepadu 1Malaysia Pdf 

 

 
i) Borang Jualan Bersepadu 1Malaysia Pdf  

T) Borang Permohonan Tuntutan Pelan Insurans 1Malaysia Penjaja dan Peniaga Kecil Nasional (P1MPIN)

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Tuntutan Keluarga

Pdf

 
2
Borang Tuntutan Takaful Kemalangan Diri

Pdf

 
mygov miti moa mof jpa ideahatch bless bpa