Selasa, 23 Mei 2017 3:24 AM
OKU Tukar Warna Teks Biru Tukar Warna Teks Merah  Tukar Warna Teks Hijau  Tukar Warna Teks Hitam  Set Semula Warna Teks Facebook Twitter Instagram FOK-2016 Youtube RSS 1akses
  • muatturun icon

muatturun2016
  • kalendaracara icon

kalendaracara2016
  • maklumbalasskp icon my

skp2016
  • beritaeksklusif icon my

bernama2016

  • statistik icon

statistik2016
  • ebook icon

ebook2016

logo3-bm

PIAGAM PELANGGAN

Kementerian ini adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan

mengikut piagam yang ditetapkan seperti berikut :

NO.

PERKARA

TEMPOH KEPUTUSAN

(HARI BEKERJA)

1.

Permohonan Menjalankan Perniagaan Perdagangan Pengedaran selain Hypermarket, Superstore & Department Store asing (WRT).

8 hari dengan dokumen lengkap

2.

Permohonan Menjalankan Perniagaan Perdagangan Pengedaran bagi format Hypermarket, Superstore & Department Store asing.

16 hari dengan dokumen lengkap

3.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen Barang Kawalan

7 hari

4.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan Lesen Barang Kawalan

7 hari

5.

Memproses dan memaklum keputusan permohonan perubahan had kuantiti simpanan/alamat perniagaan/ alamat stor/jenis barang kawalan pada Lesen Barang Kawalan

7 hari

6.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen Jualan Langsung

7 hari

7.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan Lesen Jualan Langsung

7 hari

8.

Jawatankuasa Subsidi Diesel (JKSD)

1 hari

9.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen PDA 1, PDA 2, PDA 3 dan PDA 4

1 hari

10.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen PDA 1, PDA 2, PDA 3 dan PDA 4 bagi jenama tempatan dan import

20 hari

11.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan lesen PDA

10 hari

12.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan Lesen PDA 5

20 hari

13.

Memproses permohonan pembaharuan Lesen Mengilang Cakera Optik dan dimaklumkan keputusannya kepada pemohon

14 hari

14.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru lessen timbang dan sukat dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

7 hari

15.

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan lessen timbang dan sukat dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

5 hari

16.

Jualan Murah

1 hari

17.

Meluluskan dan Mengeluarkan Label Cakera Optik

3 hari

18.

Menyemak dan memproses semua permohonan penyertaan Program Pembangunan Francais yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

20 hari

19.

(Seksyen 6)                                          

Menyemak dan memproses permohonan pendaftaran francaisor dan pemegang francaisi induk setelah semua dokumen didapati lengkap.

7 hari

20.

(Seksyen 55)                                        

Menyemak dan memproses permohonan pendaftaran francaisi kepada francaisor asing dan broker francais setelah semua dokumen didapati lengkap.

7 hari

21.

Menjalankan siasatan terhadap aduan yang diterima daripada francaisor atau francaisi.

45 hari

22.

Memproses pemfailan Pernyataan Tuntutan (Borang 1)

1 hari

23.

Memproses pemfailan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas (Borang 2)

1 hari

24.

Menyelesaikan tuntutan

40 hari

25.

Pengeluaran award selepas pendengaran

1 hari

26.

Akuan penerimaan dan maklumbalas aduan yang diterima kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari berkerja bagi aduan yang dikemukakan secara bertulis melalui surat atau emel,melalui panggilan telefon atau hadir sendiri

3 hari

27.

Penyelesaian aduan daripada pengadu dalam tempoh 21 hari berkerja

21 hari

 

 

mygov miti moa mof jpa ideahatch bless bpa