Ahad, 30 April 2017 5:28 AM
OKU Tukar Warna Teks Biru Tukar Warna Teks Merah  Tukar Warna Teks Hijau  Tukar Warna Teks Hitam  Set Semula Warna Teks Facebook Twitter Instagram FOK-2016 Youtube RSS 1akses
 • muatturun icon

muatturun2016
 • kalendaracara icon

kalendaracara2016
 • maklumbalasskp icon my

skp2016
 • beritaeksklusif icon my

bernama2016

 • statistik icon

statistik2016
 • ebook icon

ebook2016

logo3-bm

DASAR KOPERASI NEGARA


Dasar Koperasi Negara (DKN) 2002 – 2010 telah diperkenalkan dengan menggariskan beberapa strategi pelaksanaan untuk membolehkan gerakan koperasi berperanan lebih aktif dalam pembangunan negara bersama-sama sektor awam dan swasta.  Di bawah DKN 2002–2010, struktur kepertanggungjawaban pihak berautoriti diperkemaskan di mana semua jenis koperasi telah diletak di bawah satu Kementerian  dengan satu pihak berautoriti iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) . Sebelum ini, koperasi asas tani dipantau oleh Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) dan koperasi perikanan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). 

Dasar ini telah berjaya menyediakan persekitaran yang kondusif bagi perkembangan gerakan koperasi secara teratur dan tersusun.  Pelaksanaannya dilakukan melalui program pembangunan perniagaan, akses kepada sumber pembiayaan, penerapan pembudayaan keusahawanan, pengemaskinian perundangan dan peningkatan dalam pengawal seliaan koperasi. Impak daripada pelaksanaan program ini adalah peningkatan dalam pertumbuhan gerakan koperasi, kesejahteraan masyarakat koperasi dan sumbangannya kepada pembangunan negara.
 

KENYATAAN DASAR

Perspektif Makro

 • Sektor Koperasi Penyumbang Berkesan Kepada Pembangunan Negara


Perspektif Mikro           Koperasi1

 

OBJEKTIF

Koperasi2

 

TERAS STRATEGIK

Lima teras strategik pembangunan koperasi:


Teras Strategik I

 • Merangsang penglibatan koperasi dalam sektor ekonomi bernilai tinggi


Teras Strategik II

 • Memantapkan keupayaan dan kebolehan koperasi


Teras Strategik III

 • Mewujud dan meningkatkan keupayaan modal insan koperasi 


Teras Strategik IV

 • Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi


Teras Strategik V

 • Memperkukuhkan koperasi melalui seliaan dan penguatkuasaan berkesan
 

IMPAK PELAKSANAAN

 

mygov miti moa mof jpa ideahatch bless bpa