Ahad, 30 April 2017 5:17 AM
OKU Tukar Warna Teks Biru Tukar Warna Teks Merah  Tukar Warna Teks Hijau  Tukar Warna Teks Hitam  Set Semula Warna Teks Facebook Twitter Instagram FOK-2016 Youtube RSS 1akses
 • muatturun icon

muatturun2016
 • kalendaracara icon

kalendaracara2016
 • maklumbalasskp icon my

skp2016
 • beritaeksklusif icon my

bernama2016

 • statistik icon

statistik2016
 • ebook icon

ebook2016

logo3-bm

LATAR BELAKANG

 

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi Dan Kepenggunaan ditubuhkan pada 27 Oktober 1990. Matlamat penubuhan Kementerian adalah untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri yang berdaya maju, berdaya saing, dan berdaya mampan, khususnya di dalam sektor perdagangan pengedaran.

Sektor perdagangan pengedaran adalah antara penyumbang utama KDNK negara dan ia bertindak sebagai benteng kestabilan ekonomi, terutama semasa situasi ekonomi luaran berada di dalam keadaan ketidaktentuan. Perdagangan pengedaran perlu kukuh bagi menampan sebarang ketidakstabilan dalam ekonomi negara.

Dalam masa yang sama, Kementerian juga komited dalam melindungi kepentingan dan hak-hak pengguna. Ini termasuk membangunkan ekosistem pengguna dan peniaga yang bersifat melengkapi dan ke arah self-regulated, seiring dengan aspirasi ke arah masyarakat negara maju. Ia diharapkan akan melahirkan pengguna dan peniaga yang matang dan beretika dalam berurusniaga, dan hasilnya adalah negara yang seimbang dari segi ekonomi dan sosial.

Peranan dan fungsi Kementerian telah diperluaskan pada tahun 2009 untuk merangkumi sektor francais dan koperasi.

 

FUNGSI KPDNKK

 

KPDNK menggubal dasar, strategi dan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan perdagangan dalam negeri, khususnya dalam Sektor Perdagangan Pengedaran dan Kepenggunaan.

Bidang Tugas Kementerian:

(i) Perdagangan Dalam Negeri

 • Membangunkan peluang perniagaan dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat melalui profil pemborongan dan peruncitan, koperasi, francais, jualan langsung, penjaja dan peniaga kecil dan sektor hiliran petroleum;
 • Menentukan dan memantau harga barang-barang perlu;
 • Mengawalselia penjualan dan pengedaran barang-barang perlu, barangan petroleum dan petrokimia, dan urusniaga jualan langsung;
 • Melaksanakan peraturan timbang dan sukat;
 • Menyelaras perkara mengenai perbadanan, syarikat dan perniagaan mengikut akta berkaitan;
 • Menggalakkan amalan tadbir urus korporat yang baik;dan
 • Mentadbir dan membangunkan Sistem Perlindungan Harta Intelek.
 

(ii) Koperasi 

 • Mengubal dasar-dasar sektor koperasi;
 • Mengawalselia sektor koperasi (Akta Koperasi 1993);
 • Melaksanakan projek dan program pembangunan; dan
 • Melaksana latihan sektor koperasi.
 

(iii) Kepenggunaan

 • Melaksanakan program pendidikan pengguna;
 • Memperkukuhkan program kesedaran pengguna dan perlindungan pengguna; dan
 • Menggalakkan dan membantu gerakan kepenggunaan.

 

LOGO KPDNKK

logo-2016

 

DEFINISI LOGO

 Gambar

Berbentuk empat segi dengan dasar warna dalamnya adalah biru dan mempunyai 3 lambang iaitu : K,P(besar) dan P(kecil)

 Empat Segi

Membawa simbol pembangunan

 Warna Biru

Melambangkan suasana perdagangan dalam negeri yang mengalakkan simbol harmoni

 Warna Putih 

Melambangkan Kementerian dan berwarna putih kerana mencerminkan Jabatan Kerajaan yang bersih,cekap dan amanah

 Huruf 'P'

P besar melambangkan perdagangan

 Huruf  'p'

P kecil melambangkan pengguna

 Warna 'P' dan 'p'

Kedua-dua tersebut berwarna emas kerana melambangkan sesuatu nilai.

 Akronim KPDNKK KPDNKK merupakan akronim kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

 

mygov miti moa mof jpa ideahatch bless bpa