Selasa, 23 Mei 2017 3:29 AM
OKU Tukar Warna Teks Biru Tukar Warna Teks Merah  Tukar Warna Teks Hijau  Tukar Warna Teks Hitam  Set Semula Warna Teks Facebook Twitter Instagram FOK-2016 Youtube RSS 1akses
  • muatturun icon

muatturun2016
  • kalendaracara icon

kalendaracara2016
  • maklumbalasskp icon my

skp2016
  • beritaeksklusif icon my

bernama2016

  • statistik icon

statistik2016
  • ebook icon

ebook2016

logo3-bm

PENALTI JENAYAH KERANA GAGAL UNTUK PATUH

 

Mana-mana pihak yang gagal mematuhi award selepas 14 hari dari tarikh award dibuat oleh Tribunal adalah melakukan suatu kesalahan jenayah dan jika disabitkan bolehlah : -

    1. Didenda tidak melebihi lima ribu ringgit (RM5,000.00) atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau  kedua-duanya;
    2. Dalam hal kesalahan yang berterusan, pesalah boleh, sebagai tambahan kepada penalti di atas, didenda tidak melebihi satu ribu ringgit (RM1,000.00) bagi setiap hari atau sebahagian hari selama mana kesalahan itu berterusan selepas sabitan.
mygov miti moa mof jpa ideahatch bless bpa