Jumaat, 24 Mac 2017 8:16 PM
OKU Tukar Warna Teks Biru Tukar Warna Teks Merah  Tukar Warna Teks Hijau  Tukar Warna Teks Hitam  Set Semula Warna Teks Facebook Twitter Instagram FOK-2016 Youtube RSS 1akses
 • muatturun icon

muatturun2016
 • kalendaracara icon

kalendaracara2016
 • maklumbalasskp icon my

skp2016
 • beritaeksklusif icon my

bernama2016

 • statistik icon

statistik2016
 • ebook icon

ebook2016

logo3-bm

LATIHAN KEUSAHAWANAN PERUNCITAN 2015

 

1.0    LATAR BELAKANG

Program-program pembangunan modal insan di bawah latihan keusahawanan peruncitan ini tertumpu kepada usaha bagi mengenalpasti potensi usahawan PKS dengan produk yang boleh dikembangkan ke hypermarket asing di negara seperti Aeon Co., Aeon Big, Tesco dan Giant selain Mydin. Hasrat ini diterjemah melalui tawaran latihan berbentuk kursus jangka masa singkat (kurang dari 3 hari) bertujuan memperkukuhkan modal insan serta meningkatkan kecekapan dan kopetensi sektor peruncitan yang memfokuskan kepada usahawan PKS mikro, kecil dan sederhana. 
 
Tiga (3) bidang utama latihan yang ditawarkan adalah seperti berikut:-

  1. Pembangunan dan Pengukuhan Produk
  2. Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan
  3. Transformasi Pemasaran dan Binaan Rangkaian Kerjasama.

 

Program ini juga menumpukan kepada tiga (3) fokus utama iaitu kesedaran (awareness), penerangan (explanation) dan didikan (education) yang digubal secara theoritical dan hands-on mengikut kesesuaian jenis kursus, latar belakang peserta (usahawan) dan keperluan dalam perniagaan. Bagi memastikan setiap peserta menerima manfaat yang maksimum, bilangan peserta bagi setiap program adalah tidak melebihi 35 orang bagi kursus spesifik manakala, bilangan maksimum bagi sesi seminar/”pocket-talk” tidak melebihi 150 orang.

Latihan keusahawanan juga digerakkan melalui kerjasama strategik dengan agensi-agensi di bawah kementerian seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Akademi PNS dan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dalam menawarkan latihan serta input yang dapat mendorong usahawan memperkukuhkan lagi produktiviti keusahawanan masing-masing.

Secara keseluruhannya, program ini memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk peningkatan kemahiran dan pendedahan pengalaman dunia perniagaan semasa. Ia juga dijangka dapat membantu para usahawan dalam mempersiapkan diri/produk masing-masing supaya ianya bersifat daya upaya, mampu bersaing dan inovatif dalam pasaran.


2.0    OBJEKTIF KURSUS:-

2.1 Memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan mereka yang terlibat dalam bidang       peruncitan ke arah meningkatkan tahap perkhidmatan dan penyampaian serta memahami           strategi perniagaan;

2.2    Pembangunan modal insan dengan penerapan nilai-nilai perniagaan yang lebih komprehensif          dan praktikal, berilmu serta berpengetahuan dalam menetapkan hala tuju perniagaan;

2.3   Melahirkan, penjaja, peniaga kecil dan usahawan PKS yang lebih dinamik bukan sahaja ke arah       peningkatan kemajuan perniagaan semata-mata tetapi juga memupuk nilai etika dan moral          yang mampu mengimbangi orientasi keuntungan dan kebajikan pelanggan/ pengguna


3.0    SASARAN PESERTA

Usahawan PKS (usahawan yang memiliki produk dan berdaftar dengan KPDNKK amatlah digalakkan dan diberi keutamaan) yang telah menceburi bidang perniagaan dan berminat dalam bidang kursus yang ditawarkan.


4.0    TEMPOH KURSUS

 Tertakluk kepada modul kursus yang ditawarkan.


5.0    YURAN PENYERTAAN

 Percuma


6.0    LOGISTIK

 Tempat program, makan dan minum disediakan (tidak termasuk penginapan dan pengangkutan).

 

7.0    TAKWIM LATIHAN KEUSAHAWANAN PERUNCITAN BAGI TAHUN 2016

 Sila rujuk brosur Program Latihan Keusahawanan Peruncitan 2016.


8.0    PELAN LATIHAN KEUSAHAWANAN BAGI TAHUN 2016

BIL.

BIDANG LATIHAN / MODUL

SASARAN PESERTA

SASARAN OUTCOME

 

1.

 

Pembangunan dan Pengukuhan Produk

√  Inovasi produk
- branding/ packaging/ product
extention
√  Pengurusan Efektif
√  Mengenal Potensi Produk
√  Komunikasi Berkesan
√  Coaching and Mentoring Session
√  Taklimat Khas BPP:-
- Peluang pemasaran ke 
hypermarket
- Penandaan Logo Buatan Malaysia 
- Pembinaan/ penerapan elemen
etika dan integriti dalam pelan 
perniagaan

 

 

 

 

 

Peniaga kecil/ usahawan PKS yang berdaftar dengan KPDNKK

 

  • Persediaan bagi penyediaan produk, promosi serta pemasaran melalui pemahaman konsep/ standard regulation yang telah ditetapkan di pasaraya tempatan (hypermarket).
  • Penambahbaikan mengikut kesesuaian dan keperluan perniagaan.
  • Peningkatan terhadap pemahaman trend perniagaan semasa dan keperluan pasaran.
  • Membangunkan komuniti perniagaan mengenai etika-etika perniagaan.
  • Sebaran luas promosi nilai-nilai perniagaan beretika seperti jujur, adil, amanah, bebas rasuah, integriti, dan lain-lain.
  • Meningkatkan tahap pengetahuan dan pendedahan terhadap peranan dan fungsi Kementerian dalam membangunkan PKS.

 

2.

 

Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan
           
√ Pengurusan Logistik (proses dan
pengeluaran produk)
√ Pengurusan Pentadbiran (kewangan)
√ Peluang Perniagaan Rundingan  
Perniagaan “Business Negotiation
Skills”
√ Pengukuran “Ideal” harga produk
√ Pelan Strategik Perniagaan
√ Fasa dan Kitaran Perniagaan

 

Usahawan PKS yang berdaftar dengan KPDNKK
(pengusaha kilang PKS)

 

  • Meningkatkan tahap kesedaran dan kemahiran dalam pengurusan perniagaan secara lebih efektif dan inovatif.
  • Peningkatan kesedaran terhadap sensitiviti pelanggan dan pengurusan kewangan yang lebih sistematik.

 

3.

 

Transformasi Pemasaran dan Rangkaian Kerjasama

√ Aplikasi Teknologi Dalam
Perniagaan
√ Taklimat Khas BPP :-
-  Peluang pemasaran ke
hypermarket
-  Penandaan Logo Buatan Malaysia 
-  Pembinaan/ penerapan elemen
etika dan integriti dalam pelan  
perniagaan

 

Usahawan PKS yang berdaftar dengan KPDNKK

 

  • Mengenal pasti kaedah pemasaran produk berkesan melalui mekasnisme terkini/aplikasi teknologi
  • Peningkatan prestasi jualan melalui aplikasi teknologi.
  • Mewujud dan meningkatkan kesedaran kepada komuniti perniagaan untuk melaksanakan program-program etika dalam organisasi dengan lebih berkesan.


Sebarang pertanyaan boleh disalurkan kepada:-

Pengarah
Bahagian Pembangunan Perniagaan,
Aras 5 (Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK),
No.13, Persiaran Perdana, Presint 2,
62623 Putrajaya, Malaysia.
(u.p.:Unit Pembangunan Modal Insan Keusahawanan)


Tel       : 03-8882 5768/ 6931/ 6972
Faks     : 03-8882 5826 
Emel    :  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

mygov miti moa mof jpa ideahatch bless bpa