Selasa, 23 Mei 2017 3:35 AM
OKU Tukar Warna Teks Biru Tukar Warna Teks Merah  Tukar Warna Teks Hijau  Tukar Warna Teks Hitam  Set Semula Warna Teks Facebook Twitter Instagram FOK-2016 Youtube RSS 1akses
  • muatturun icon

muatturun2016
  • kalendaracara icon

kalendaracara2016
  • maklumbalasskp icon my

skp2016
  • beritaeksklusif icon my

bernama2016

  • statistik icon

statistik2016
  • ebook icon

ebook2016

logo3-bm

PENGEMUKAAN LAPORAN TAHUNAN PERNIAGAAN

Di bawah Akta Francais 1998, francaisor atau francaisi induk yang berdaftar di bawah Seksyen 6, Akta Francais 1998 adalah WAJIB mengemukakan Laporan Tahunan Perniagaan dengan melengkapkan Borang BAF 6 dalam masa 180 hari dari tarikh tahun kewangan berakhir. Di bawah Seksyen 6, 6(A) dan 6(B), mana-mana orang yang gagal mengemukakan Laporan Tahunan Perniagaan kepada Pendaftar Francais, KPDNKK adalah melakukan suatu kesalahan.

Antara maklumat yang diperlukan dalam Borang BAF 6 adalah sebagaimana berikut:

  1. Bilangan/nama/alamat/outlet francais berikut:

-      Outlet kepunyaan syarikat;

-      Outlet kepunyaan francaisi di dalam negara; dan

-      Outlet kepunyaan francaisi di luar negara.

        b. Pulangan tahunan;

        c. Dokumen penzahiran terkini; dan

        d. Penyata kewangan teraudit terkini

mygov miti moa mof jpa ideahatch bless bpa