Direct Selling License

only Available in bahasa malaysia

Pengenalan

“Jualan Langsung” ertinya jualan pintu ke pintu, jualan pesanan pos dan jualan melalui transaksi elektronik mengikut pengertian Akta Jualan Langsung Dan Skim Anti-Piramid 1993 ini ATAU perkhidmatan yang dijalankan dengan cara berikut:

  1. Jualan barang ATAU perkhidmatan dengan cara;
    1. pergi dari satu tempat ke satu tempat selain suatu tempat perniagaan yang tetap; atau
    2. membuat panggilan telefon.
  2. Mencari orang bersedia untuk membuat kontrak sebagai pembeli bagi barang atau perkhidmatan; dan
  3. Kemudian membuat perundingan dengan bakal pembeli dengan tujuan mewujudkan kontrak pembelian.

Cara Memohon

Semua permohonan BAHARU dan PEMBAHARUAN Lesen Jualan Langsung perlulah mengikut senarai semak dan tatacara permohonan seperti yang dilampirkan di dalam pautan seperti berikut:

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang AJL-1
2
Format A – Borang Struktur Harga
3
Format B – Borang Justifikasi Pindaan plan pemasaran  
4
Senarai Semak :
  • Baru
 
  • Pembaharuan
 
5
Borang Maklumat Dan Prestasi Syarikat Jualan Langsung    
6
Garis Panduan
7
Kod Etika Dan Tatacara Jualan Langsung pdf_iocn
8 Pelan Hala Tuju Industri Jualan Langsung 2013 – 2020 pdf_iocn
9 Contoh Kontrak Jualan pdf_iocn
10 Contoh Polisi Beli Balik pdf_iocn

Pertanyaan

Pertanyaan lanjut berkaitan dengan permohonan lesen jualan langsung hendaklah dikemukakan kepada :

Unit Jualan Langsung
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri,
Aras 4 (Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
dan Hal Ehwal Pengguna,
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,Malaysia.

No. Telefon : 03-8882 5500