Pengenalan Pembangunan Penjaja

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Bahagian Pembangunan Perniagaan berperanan membantu usahawan kecil dan sederhana untuk memasarkan produk kepada orang ramai. Bahagian ini membantu usahawan untuk menyenarai tetap produk mereka di dalam hypermarket/pasaraya asing dan tempatan di dalam negara melalui program Produk Malaysia Citarasa Kita dan Suaian Perniagaan.

Di samping program promosi produk PKS, bahagian ini juga terlibat di dalam memberi pengiktirafan kepada peniaga yang terlibat di dalam sektor perdagangan pengedaran melalui anugerah Kedai Harga Patut. Bahagian ini juga dipertanggungjawabkan dalam mengawal selia hal ehwal penjaja dan peniaga kecil di negara ini.

Bagi melahirkan penjaja dan peniaga kecil serta usahawan yang berdaya saing, program-program latihan pembangunan modal insan turut disediakan mengikut kesesuaian perniagaan dan keperluan semasa.


Jumlah Pelawat