Akademi Peruncitan

Akademi Peruncitan


Penubuhan Akademi Peruncitan adalah bertujuan untuk menyediakan kemudahan latihan formal peruncitan yang bertauliah kepada pekerja sedia ada di dalam sektor peruncitan dan mereka yang berminat untuk mendalami ilmu peruncitan. Ia juga bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka yang terlibat dalam bidang peruncitan ke arah meningkatkan tahap perkhidmatan dan penyampaian sektor tersebut. Selain itu, penubuhan akademi ini juga adalah untuk memastikan sektor peruncitan yang dinamik dapat diwujudkan dengan harapan untuk melahirkan para pekerja yang berpengetahuan serta berkemahiran bagi memastikan sektor ini dapat menyumbang kepada pencapaian matlamat yang telah digariskan dalam program transformasi ekonomi.

 

Untuk muat turun borang penyertaan dan pamplet  Sila klik di sini


TENTATIF PROGRAM KURSUS PERUNCITAN 2012

Bil.

Tajuk Kursus

Kumpulan Sasaran

Tarikh

Lokasi

1.

Pengurusan Pasar Mini

Pemilik Pasar Mini

17 - 18 April 2012

29 - 30 Mei 2012

Johor Bharu, Johor

Bayan Lepas, Pulau Pinang

2.

Pengurusan Perniagaan Kek dan Bakeri

Pengusaha/Pemilik/ Peniaga Kek Dan Bakeri

8 – 9 Mei 2012

Lumut, Perak

3.

Pengurusan Restoran/Katering

Pengusaha Restoran/Katering

5 - 6 Jun 2012

3 - 4 Julai 2012

Kuching, Sarawak

Bera, Pahang

4.

Pengurusan Perniagaan Pelancongan Homestay

Pengusaha Hotel Bajet/ Homestay

2 - 3 Oktober 2012

Kuala Terengganu, Terengganu

 * Tarikh dan lokasi kursus adalah tertakluk kepada perubahan.

OBJEKTIF KURSUS

 • Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam menguruskan perniagaan pasar mini/ restoran & katering/ homestay
 • Pendedahan kepada teknik-teknik pengurusan perniagaan pasar mini/ restoran & katering/ homestay yang cemerlang
   

SASARAN PESERTA
Mereka yang telah menceburi perniagaan pasar mini/ restoran & katering/ homestay (peniaga sedia ada)

TEMPOH KURSUS
2 hari 1 malam

YURAN PENYERTAAN
Percuma

LOGISTIK
Penginapan dan makan minum disediakan

MODUL KURSUS PERUNCITAN DALAM BIDANG PENGURUSAN PASAR MINI

 • Kenali Diri dan Perniagaan Anda
 • Analisis Perniagaan Pasar Mini Anda
 • Menerokai Peluang Perniagaan Pasar Mini
 • Memahami Hak – Hak dan  Gelagat Pengguna
 • Pengurusan Peragaan
 • Pengurusan Stok
 • Pengurusan Tunai Pasar Mini
 • Perkongsian Pengalaman


MODUL KURSUS PERUNCITAN DALAM BIDANG PENGURUSAN RESTORAN & KATERING

 • Kenali Diri dan Perniagaan Restoran & Katering Anda
 • Analisis Peluang Perniagaan Restoran & Katering 
 • Meneroka Peluang Perniagaan Restoran dan Katering Anda
 • Memahami Gelagat dan Hak-hak Pengguna/Pelanggan
 • Strategi Perniagaan Restoran & Katering
 • Keperluan Pengurusan Kewangan
 • Perkongsian Pengalaman


MODUL KURSUS PERUNCITAN DALAM BIDANG PERNIAGAAN PELANCONGAN HOMESTAY

 • Kenali Diri dan Perniagaan Pelancongan Homestay Anda
 • Analisis Peluang Perniagaan Pelancongan Homestay Anda
 • Meneroka Peluang Perniagaan Pelancongan Homestay Anda
 • Memahami Gelagat dan Hak-hak Pengguna/Pelanggan
 • Konsep Perniagaan Homestay
 • Strategi Perniagaan Pelancongan Homestay
 • Keperluan Pengurusan Kewangan

MODUL KURSUS PERUNCITAN DALAM BIDANG PENGURUSAN PERNIAGAAN KEK DAN BAKERI

 • Kenali Diri dan Perniagaan Kek dan Bakeri Anda
 • Analisis Peluang Perniagaan Kek dan Bakeri
 • Meneroka Peluang Perniagaan Kek dan Bakeri Anda
 • Keselamatan dan Sanitasi
 • Pensijilan Halal
 • Memahami Gelagat dan Hak-hak Pengguna/Pelanggan
 • Strategi Perniagaan Kek dan Bakeri
 • Keperluan Pengurusan Kewangan

 

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut boleh disalurkan kepada:

Pengarah
Bahagian Pembangunan Perniagaan
Aras 5 (Menara)
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan
No.13, Persiaran Perdana
Presint 2
62623 PUTRAJAYA.

Tel    :  03-8882 6203

Faks   :  03-8882 5826

u.p.    :  03-8882 5775 - Puan Sarinam Saret
          :  03-8882 6200 - Cik Siti Halimah Husaini

 

 

 

Paparan : 35033
Dikemas kini pada : 04 Julai 2012