Ketua Setiausaha

 

 
   

YBHG. DATO' SRI ALIAS BIN HAJI AHMAD

Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan
 
Pejabat Ketua Setiausaha
Aras 11 (Menara), No. 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
62623 Putrajaya
 
 
E-mel:
ksu@kpdnkk.gov.my

 

Profil
 • Tarikh Lahir : 22 Mei 1958
   
 • Tempat Lahir : Tumpat, Kelantan
 • Jawatan : Ketua Setiausaha
 • Agensi : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
  Koperasi dan Kepenggunaan
   
Kurniaan
 • S.A.P., D.P.S.K. (09), S.S.A.P (2014)

Kelulusan
 • B.A. (Hons)(Sastera)(UM).
 • SARJANA PENGAJIAN STRATEGIK & PERTAHANAN, UM 2002                                

Pengalaman Dalam Perkhidmatan
 
 • 09 Januari 1984 - Lantikan ke P.T.D., Penolong Setiausaha, Bahagian Pembangunan
  dan Bekalan, Kementerian Pelajaran.
 • 09 Januari 1985 - Disahkan dalam jawatan.
 • 16 Oktober 1988 - Penolong Setiausaha Maklum Balas, Bahagian Kabinet, Jabatan Perdana Menteri.
 • 01 Jun 1989- Melangkah sekatan kecekapan kedua ke tanggagaji A11.
   
 • 01 Jun 1991 - Penolong Pengarah, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan
  Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri.
 • 01 Disember 1991 - Penolong Setiausaha, Bahagian ’A’ (PSU ’A9’), Kementerian Dalam Negeri.
 • 01 September 1993 - Setiausaha, JKKN Negeri Trengganu, BKN, Jabatan Perdana Menteri.
 • 01 Oktober 1993- Setiausaha, Jawatankuasa Keselamatan Negeri, Negeri Terengganu, Kuala Terengganu, Kementerian Dalam Negeri.
 • 01 September 1995 - Pengarah, Bahagian Keselamatan Negara Negeri Terengganu,
  Jabatan Perdana Menteri.
 • 01 Januari 1997 - Pengarah Bahagian Keselamatan Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Perdana Menteri.
 • 16 Februari 1998 - Ketua Penolong Pengarah, Pasukan Petugas Khas Persekutuan Sabah, Bahagian Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri, memangku P.T.D. Gred M2.
 • 01 Julai 1997 - Kenaikan pangkat ke P.T.D. Gred M2.
 • 01 Mac 2000 - Ketua Penolong Pengarah, Unit Geraksaraf & Perangsaraf, Ibu Pejabat Bahagian Keselamatan Negara, Kuala Lumpur
 • 01 Jun 2001 - Jawatan Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam kerana mengikuti kursus Sarjana Pengajian Strategik dan Pertahanan di Universiti Malaya mulai 01.06.2001 hingga 30.11.2002 (CBBP).
 • 02 Jun 2003 - Jawatan Kumpulan, Jabatan Perkhidmatan Awam, PTD Gred M48.
 • 16 Jun 2003 - Setiausaha Bahagian (H) Penyelidikan dan Perancangan, Kementerian Dalam Negeri, PTD Gred M48.
 • 27 Mac 2004 - Setiausaha Bahagian, Bahagian Penyelidikan dan Perancangan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, PTD Gred M48.
 • 16 Ogos 2004 - Ketua Penolong Setiausaha, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri,
  Memangku PTD Gred M52.
 • 16 Jun 2005 - Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
  Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Memangku P.T.D. Gred
  M52(KUP).
 • 16 Januari 2006 - Kenaikan pangkat ke PTD Gred M52.
 • 16 Januari 2006 - Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Memangku P.T.D. Gred M54.
 • 01 November 2006 - Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pekerja Asing, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Memangku P.T.D. Gred M54.
 • 07 Februari 2007 - Kenaikan Pangkat PTD Ke Gred M54.
 • 19 Mac 2008 - Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian
  Dalam Negeri, PTD Gred M54.
 • 16 September 2008 - Kenaikan pangkat ke P.T.D. Gred Utama C, Setiausaha Bahagian,
  Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri
 • 22 Mac 2010 - Setiausaha Bahagian, Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman
  Awam, Kementerian Dalam Negeri.
 • 15 Oktober 2010 - Kenaikan pangkat ke P.T.D. Gred Utama B, Ketua Pengarah,
  Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri.
 • 16 April 2013 - Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri
  memangku P.T.D. Gred Utama A secara Khas Untuk Penyandang
  (KUP)
 
Paparan : 53205
Dikemas kini pada : 11 September 2014