Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan


Kementerian ini adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan mengikut piagam yang ditetapkan seperti berikut :


NO.

PERKARA

TEMPOH KEPUTUSAN
(Hari Bekerja)

1

Lesen Jualan Langsung

1.1

Permohonan Baru

7

1.2

Permohonan Pembaharuan

7

2

Lesen Timbang Dan Sukat

2.1

Permohonan Baru
i) Membuat, Membaiki dan Menjual
ii)Membaiki dan Menjual
iii)Menjual


7
7
7

2.2

Permohonan Pembaharuan
i)Membuat, Membaiki dan Menjual
ii)Membaiki dan Menjual
iii)Menjual


5
5
5

3

Lesen PDA

3.1

Permohonan Baru
i)PDA 1 – Mengusahakan Stesen Minyak
ii)PDA 2 – Bunkering
iii)PDA 3 – Pengangkutan
iv) PDA 4 – Borong
v) PDA 5 – Perubahan
vi) Jenama Tempatan, Import dan Baja

 

1
1
1
1
20
20

3.2

Permohonan Pembaharuan
i) PDA 1 – Mengusahakan Stesen Minyak
ii) PDA 2 – Bunkering
iii) PDA 3 – Pengangkutan
iv) PDA 4 – Borong


10
10
10
10

4

Lesen Cakera Optik

4.1

Permohonan Bahu

14

 

4.2

Permohonan Pembaharuan
14

5

Kelulusan Perdagangan Pengedaran

5.1

Kelulusan Pembukaan Hypermarket / Syarikat Besar Dengan EkuitiAsing

16

5.2

Kelulusan Pembukaan Perniagaan Dengan Ekuiti Asing (WRT)

10

6

Permohonan Kebenaran Di Bawah Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984

14

7

Kelulusan Diesel Bersubsidi Untuk Skid Tank

3 (Permohonan 3 bulan sebelum tamat tempoh)

8

Lesen Barang Kawalan

8.1

Permohonan Baru
i)Mengilang
ii) Borong
iii) Runcit


7
7
7

8.2

Permohonan Pembaharuan
i)Mengilang
ii) Borong
iii) Runcit


7
7
7

8.3

Permohonan Pindaan Lesen

7

8.4

Permohonan Pembatalan Lesen

7

8.5

Permohonan Salinan Sah Lesen

7

Paparan : 42543
Dikemas kini pada : 13 Mei 2013