Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan


Kementerian ini adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan mengikut piagam yang ditetapkan seperti berikut :


NO.

PERKARA

TEMPOH KEPUTUSAN
(Hari Bekerja)

 

1

 

Permohonan Menjalankan Perniagaan Perdagangan Pengedaran selain Hypermarket, Superstore & Department Store asing (WRT).

 

 

8 hari dengan dokumen lengkap

 

2

 

Permohonan Menjalankan Perniagaan Perdagangan Pengedaran bagi format Hypermarket, Superstore & Department Store asing.

 

 

16 hari dengan dokumen lengkap

 

3

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen Barang Kawalan

 

7 hari

 

4

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan Lesen Barang Kawalan

 

7 hari

 

5

 

Memproses dan memaklum keputusan permohonan perubahan had kuantiti simpanan/alamat perniagaan/ alamat stor/jenis barang kawalan pada Lesen Barang Kawalan

 

7 hari

 

6

 

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen Jualan Langsung

7 hari

 

7

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan Lesen Jualan Langsung

 

7 hari

 

8

 

Jawatankuasa Subsidi Diesel (JKSD)

 

1 hari

 

9

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen PDA 1, PDA 2, PDA 3 dan PDA 4

 

1 hari

 

10

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru Lesen PDA 1, PDA 2, PDA 3 dan PDA 4 bagi jenama tempatan dan import

 

20 hari

 

11

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan lesen PDA

 

10 hari

 

12

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan Lesen PDA 5

 

 

20 hari

 

13

 

Memproses permohonan pembaharuan Lesen Mengilang Cakera Optik dan dimaklumkan keputusannya kepada pemohon

 

14 hari

 

14

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan baru lesen timbang dan sukat dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

 

7 hari

 

15

 

Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan pembaharuan lesen timbang dan sukat dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

 

5 hari

 

16

 

Jualan Murah

 

 

1 hari

 

17

 

Meluluskan dan Mengeluarkan Label Cakera Optik

 

 

3 hari

 

18

 

Mengeluarkan surat jawapan kepada pengadu mengenai perkembangan aduan

 

 

3 hari

 

19

 

Menyemak dan memproses semua permohonan penyertaan Program Pembangunan Francais yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

 

 

20 hari

 

20

 

(Seksyen 6)                                           
Menyemak dan memproses permohonan pendaftaran francaisor dan pemegang francaisi induk setelah semua dokumen didapati lengkap.

 

 

7 hari

 

21

 

(Seksyen 55)                                         
Menyemak dan memproses permohonan pendaftaran francaisi kepada francaisor asing dan broker francais setelah semua dokumen didapati lengkap.

 

 

7 hari

 

22

 

Menjalankan siasatan terhadap aduan yang diterima daripada francaisor atau francaisi.

 

 

45 hari

 

23

 

Memproses pemfailan Pernyataan Tuntutan (Borang 1)

 

 

1 hari

 

24

 

Memproses pemfailan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas (Borang 2)

 

 

1 hari

 

25

 

Menyelesaikan tuntutan

 

 

40 hari

 

26

 

Pengeluaran award selepas pendengaran

 

 

1 hari

 

27

 

Akuan penerimaan dan maklumbalas aduan yang diterima kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari berkerja bagi aduan yang dikemukan secara bertulis memalui surat atau emel, malalui panggilan telefon atau hadir sendiri

 

3 hari

 

28

 

Penyelesaian aduan daripada pengadu dalam tempoh 21 hari berkerja

 

21 hari

Paparan : 43945
Dikemas kini pada : 27 Ogos 2014