Penggurusan lesen timbang dan sukat

Pengurusan Lesen Timbang dan Sukat

Peraturan-peraturan Timbang dan Sukat (Pindaan) 1981 memperuntukan bahawa tiada seorang juapun boleh melibatkan diri dalam membuat, membaiki atau menjual timbang, sukat atau alat timbang dan sukat, samada bagi mendapatkan keuntungan atau tidak, melainkan ia dilesen bagi maksud tersebut oleh Ketua Inspektor. Borang permohonan yang telah lengkap diisi atau bertaip berserta dokumen-dokumen yang telah disahkan benar hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan yang berhampiran.

Klik disini untuk muat turun borang ATS.1/2013

Digunakan bagi :

  • Permohonan Baru Lesen Timbang dan Sukat
  • Permohonan Pembaharuan Lesen Timbang dan Sukat
  • Permohonan Pindaan Jenis Alat Timbang dan Sukat
  • Permohonan Pertukaran Alamat Perniagaan/Bengkel

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan Lesen Timbang dan Sukat boleh dianjurkan kepada :-

Pengarah Kanan
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi Dan Kepenggunaan

Puan Ainin Aniyah binti Mustapha
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri
Tel : 03- 8882 5907
E-mel :ainin@kpdnkk.gov.my

Cik Norhaffizah binti Razali
Penolong Pengarah
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri
Tel : 03- 8882 5989
E-mel : norhaffizah@kpdnkk.gov.my

Paparan : 35076
Dikemas kini pada : 06 Mac 2013