Bahagian pembangunan perniagaan

Bahagian Pembangunan PerniagaanBahagian Pembangunan Perniagaan berperanan membantu usahawan kecil dan sederhana untuk memasarkan produk kepada orang ramai. Bahagian ini membantu usahawan untuk menyenarai tetap produk mereka di dalam hypermarket/pasaraya asing dan tempatan di dalam negara melalui program Produk Malaysia Citarasa Kita dan Suaian Perniagaan. Selain itu, bahagian ini turut terlibat di dalam membantu usahawan memasarkan produk ke hypermarket/pasaraya luar negara melalui program Taste of Malaysia. Di samping program promosi produk PKS, bahagian ini juga terlibat di dalam memberi pengiktirafan kepada peniaga yang terlibat di dalam sektor perdagangan pengedaran melalui anugerah Kedai Harga Patut dan Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Beretika.

 

 

Paparan : 49644
Dikemas kini pada : 21 April 2012